Μ.Αντύπα 62-66 - Νέο Ηράκλειο Τηλ.: 2102718724 
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Πρόγραμμα σπουδών

Η συνεργασία όλων των εισηγητών απέδωσε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών. Το πλήρες θεωρητικό υπόβαθρο συμπληρώνει η πρακτική εφαρμογή της διδακτέας ύλης. Με το σύστημα αυτό, οι φοιτητές εμπεδώνουν όσα διδάσκονται, προσαρμόζονται στις απαιτήσεις και μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες που προκύπτουν σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες.