Μ.Αντύπα 62-66 - Νέο Ηράκλειο Τηλ.: 2102718724 
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Σχολή

Το γυμναστήριο Stadium, στα 10 χρόνια λειτουργίας του, μετρά 2.000 ενεργά μέλη. Συγκαταλέγει στο δυναμικό του επιστημονικό προσωπικό και προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες (Personal Training, Yoga, Pilates, TRX, Kinesis) με εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας και up-to-date μεθόδους προπόνησης.

Στη βάση του Stadium δομήθηκε η φιλοσοφία και η οργάνωση της STADIUMpro Personal Trainers Academy, προσφέροντας δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης: Yoga 200 ώρες με πιστοποίηση από τον οργανισμό YOGA Alliance UK, Pilates mat & equipment (200 ώρες)

Οι τομείς fitness και wellness αποτελούν διαχρονικά αντικείμενο επιστημονικής μελέτης. Η έρευνα εντείνεται και οι επιστημονικές δημοσιεύσεις τονίζουν τις ευεργετικές ιδιότητες της σωματικής άσκησης, προσελκύοντας ευρύτερο φάσμα κοινού. Πάγιο ζητούμενο είναι η σύγχρονη μέθοδος, το μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας, η εξατομικευμένη προπόνηση.

Η εξειδίκευση που προσφέρει η πρότυπη ακαδημία επαγγελματικής εκπαίδευσης STADIUMpro συνίσταται στην επιστημονική γνώση και είναι απαραίτητο και χρήσιμο εργαλείο επαγγελματικής αποκατάστασης στα χέρια των σπουδαστών.

Η STADIUMpro βασίζει  τον τρόπο λειτουργίας της στη σύζευξη εμπειρίας και προόδου αλλά και στη μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη.

Η STADIUMpro καταρτίζει τους μελλοντικούς επαγγελματίες στο πλαίσιο πραγματικών συνθηκών, με εν ενεργεία προπονητές, οι οποίοι μεταδίδουν γνώση και εμπειρία, όπως απαιτούν τα σύγχρονα ρεύματα.

 Στο πρόγραμμα σπουδών, εκτός από το βασικό κορμό μαθημάτων περιλαμβάνονται courses Εργοφυσιολογίας, Ανατομίας, Διαιτολογίας, Πρώτων Βοηθειών από ομάδες αναγνωρισμένων επιστημόνων.


Με στόχο την αμεσότερη επαγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών επιπλέον μάθημα management, όπου αναλυτικά διδάσκεται η οργάνωση γυμναστηρίου και η διαχείριση πελατολογίου με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού.

200 ώρες